THERMOSHIELD: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nové technologie to mají na začátku často těžké. Když se v 19.století stavěly první železnice, chránit “odborníci”, že lidské tělo se nemůže vyrovnat s rychlostí větší než 30 km / h. S podobnými rozpaky byl konfrontován také ThermoShield.

Hlavně výrobci klasických barev a izolačních hmot se samozřejmě obávali nové technologie a postarali se o spoustu nepříliš objektivních informací v médiích.

Vědecké práce nezávislých výzkumníků ústavů týkajících se transportu vlhkosti stavebními dílci, dokládají princip činnosti a opodstatněnost technologie termokeramických membrán, která se v praxi osvědčuje již 20 let.

výzkumy ukazují, že tradiční pohled a metody k tomu, aby realisticky zobrazily komplexní procesy dynamiky přenosu vlhkosti a tepla v budovách, už nestačí.

ThermoShield je v rovině aplikací nových poznatků do praxe velký kus vpředu.

Tak, jako kdysi železnice.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Termokeramické nátěrové hmoty na akrylátové bázi dostupné v mnoha barevných odstínech připravené k okamžitému použití. Mají široké spektrum využití zejména ve stavebnictví. Je možné je aplikovat na téměř všechny druhy podkladů jak v exteriéru tak v interiéru.

SLOŽENÍ

pojivo – vysoce elastická akrylátová pryskyřice, která působením UV záření vytváří dvojitou síťovou strukturu
výplň – keramické duté mikrokuličky (uvnitř obsahující inertní plyn)
barvivo – bílá v podobě oxidu titaničitého, popřípadě další barevné pigmenty

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

plní funkci tepelné keramické membrány – tj., že nátěr je variabilně difúzně otevřený a zabraňuje vodě a vzdušné vlhkosti pronikání do podkladu, zároveň ale umožňuje její odpaření, takže na podkladech s absorbční a difúzní schopností reguluje vlhkost podkladu a tím zvyšuje tepelný odpor celé konstrukce.

Má velmi vysokou trvalou odrazivost – zpět do prostoru odráží 86% slunečního záření. Prokazatelně snižuje náklady v zimě na topení a v létě na klimatizaci – toto se dá dokumentovat na základě osmnáctiletých zkušeností. Byly prokázány úspory na vytápění 29%.

PRINCIP FUNKCE

Mikrokeramické kuličky obsahující inertní plyn, mají nezanedbatelné tepelně-izolační vlastnosti, ale především zabezpečují vysokou odrazivost slunečního záření. Vysoce elastická akrylátová pryskyřice ve spojení s mikrokeramickými kuličkami zamezují atmosférické vodě v pronikání do podkladu, současně však při poklesu vzdušné vlhkosti na běžnou úroveň umožňují odpaření vodní páry, která je obsažena v konstrukci. Jedná sa o termokeramický krycí povlak, který díky své “variabilní vzdušnosti” působí jako membrána, která podporuje rychlé odpařování nadměrné vlhkosti z podkladu (princip GORE-TEX ). Snížením vlhkosti zdiva o 1% můžeme dosáhnout úsporu na vytápění až 10%!

MOŽNOSTI APLIKACE

Díky své vysoké elasticitě a přilnavosti je možná aplikace na spoustu různorodých povrchů včetně většiny kovů, dřeva, plastů, pěnové hmoty, textilií, materiálů ze syntetických vláken, betonu, staré i nové omítky a některých předešlých nátěrových vrstev. Vysoká elasticita zamezuje vzniku termodynamicky zapříčiněných trhlin, co můžeme využít při nátěru navazujících, avšak rozdílných konstrukčních prvků s různou tepelnou roztažností.

Aby výše uvedené všeobecné vlastnosti byly dodrženy tam, kde je třeba, vyrábí se ThermoShield ve třech modifikacích určených především pro následující použití:

ThermoShield Exteriér – barvy určená na fasády
ThermoShield Interiér – barva do interiéru
ThermoShield TopShield – barva pro střešní nátěry