THERMOSHIELD: ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Nové technológie to majú na začiatku často ťažké. Quand au 19ème siècle ils ont construit le premier chemin de fer, protéger “experts”, que le corps humain ne peut pas faire face à la vitesse supérieure 30 km / h. S podobnými rozpakmi bol konfrontovaný taktiež ThermoShield.

Hlavne výrobci klasických farieb a izolačných hmôt sa samozrejme obávali novej technológie a postarali sa o veľa nie príliš objektívnych informácií v médiách.

Vedecké práce nezávislých výskumníkov ústavov týkajúcich sa transportu vlhkosti stavebnými dielmi, dokladujú princíp činnosti a opodstatnenosť technológie termokeramických membrán, ktorá sa v praxi osvedčuje už 20 rokov.

Výskumy ukazujú, že tradičný pohľad a metódy k tomu, aby realisticky zobrazili komplexné procesy dynamiky prenosu vlhkosti a tepla v budovách, už nestačí.

ThermoShield je v rovine aplikácií nových poznatkov do praxe veľký kus vpredu.

Tak, ako kedysi železnice.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Termokeramické náterové hmoty na akrylátovej báze dostupné v mnohých farebných odtieňoch pripravené k okamžitému použitiu. Majú široké spektrum využitia najmä v stavebníctve. Je možné ich aplikovať na takmer všetky druhy podkladov ako v exteriéri tak v interiéri.

ZLOŽENIE

spojivovysoko elastická akrylátová živica, ktorá pôsobením UV žiarenia vytvára dvojitú sieťovú štruktúru
výplňmikrokeramické duté guličky (vo vnútri obsahujúce inertný plyn)
farbivobiela v podobe oxidu titaničitého, poprípade ďalšie farebné pigmenty

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Plní funkciu tepelnej keramickej membránytzn., že náter je variabilne difúzne otvorený a zabraňuje vode a vzdušnej vlhkosti prenikaniu do podkladu, zároveň ale umožňuje jej odparenie, takže na podkladoch s absorbčnou a difúznou schopnosťou reguluje vlhkosť podkladu a tým zvyšuje tepelný odpor celej konštrukcie.

Má veľmi vysokú trvalú odrážavosťspäť do priestoru odráža 86% slnečného žiarenia. Dokázateľne znižuje náklady v zime na kúrenie a v lete na klimatizáciutoto sa dá dokumentovať na základe osemnásťročných skúseností. Boli dokázané úspory na kúrenie 29%.

PRINCÍP FUNKCIE

Mikrokeramické guličky obsahujúce inertný plyn, majú nezanedbateľné tepelno-izolačné vlastnosti, ale predovšetkým zabezpečujú vysokú odrážavosť slnečného žiarenia. Vysoko elastická akrylátová živica v spojení s mikrokeramickými guličkami zamedzujú atmosferickej vode v prenikaní do podkladu, súčasne však pri poklese vzdušnej vlhkosti na bežnú úroveň umožňujú odparenie vodnej pary, ktorá je obsiahnutá v konštrukcii. Jedná sa o termokeramický krycí povlak, ktorý vďaka svojejvariabilnej vzdušnostipôsobí ako membrána, ktorá podporuje rýchle odparovanie nadmernej vlhkosti z podkladu (princíp GORE-TEX ). Znížením vlhkosti muriva o 1% môžeme dosiahnuť úsporu na vykurovaní až 10%!

MOŽNOSTI APLIKÁCIE

Vďaka svojej vysokej elasticite a priliehavosti je možná aplikácia na veľa rôznorodých povrchov vrátane väčšiny kovov, dreva, plastov, penovej hmoty, textílií, materiálov zo syntetických vlákien, betónu, starej aj novej omietky a niektorých predošlých náterových vrstiev. Vysoká elasticita zamedzuje vzniku termodynamicky zapríčinených trhlín, čo môžeme využiť pri nátere na seba naväzujúcich, avšak rozdielnych konštrukčných prvkov s rôznou tepelnou roztiažnosťou.

Aby hore uvedené všeobecné vlastnosti boli dodržané tam, kde je treba, vyrába sa ThermoShield v troch modifikáciách určených predovšetkým pre nasledujúce použitie:

ThermoShield Exterieurfarby určená na fasády
ThermoShield Interieurfarba do interiéru
ThermoShield TopShieldfarba pre strešné nátery